Oulun yliopisto, eli OY, ei suotta ole suuri ylpeydenaihe kaupungille. Yliopisto on toistuvasti sijoittunut toiseksi parhaaksi Suomen yliopistoksi Academin Ranking of World Universities -listauksessa. Oulun yliopisto kokoaa yhteen jopa 45 koulutusohjelmaa kahdeksalta eri koulutusalalta ja kymmenestä tiedekunnasta, joissa opiskelijoita yliopistolla on vuosittain yhteensä lähes 15 000.

Yliopiston henkilökunta kattaa noin 3000 henkilöä ja Oulun yliopisto järjestää kandidaattikoulutusta, maisterikoulutusta ja tohtorikoulutusta. Opintoja voi suorittaa myös avoimessa yliopistossa. Yliopistoon haetaan yhteishakujen aikana keväisin.

Yliopiston elämään voi tutusta esimerkiksi vierailemalla yliopistolla tai sen nettisivuilla, lukemalla opiskelijoiden pitämiä blogeja tai ottamalla yhteyttä suoraan yliopistoon.

Oulun yliopiston historiaa

Oulun Yliopisto perustettiin vuonna 1958, jonka allekirjoituksellaan vahvisti sen aikainen presidentti Urho Kekkonen. Ensimmäiset opiskelijat ja yliopiston virallinen alku nähtiin seuraavan vuoden 1959 syksyllä. Tuolloin yliopisto käsitti filosofisen ja teknillisen tiedekunnan ja yliopistoon liitettiin myös muutamaa vuotta aikaisemmin vuonna 1953 perustettu Oulun opettajakorkeakoulu. Seuraavan viiden vuoden aikana koulu laajentui lääketieteellisellä tiedekunnalla sekä humanistisella alalla ja sähkö- sekä konetekniikan opetuksella. Vuonna 1972 filosofinen tiedekunta päätettiin jakaa kahtia humanistiseen ja luonnontieteelliseen tiedekuntaan. Näiden lisäksi yliopistoon perustettiin kasvatustieteiden tiedekunta vuonna 1974. Vuosina 1985 ja 1990 perustettiin tietoliikennetekniikan sekä tietotekniikan professuurit. Kauppatieteelliseen tutkintoon johtava opetus aloitettiin vuonna 1991, jonka pohjalta lopulta perustettiin taloustieteellinen tiedekunta vuonna 2000.

Oulun Yliopiston tiedekunnat nykypäivänä

Nykypäivänä Oulun Yliopistoon kuuluu 10 eri tiedekuntaa. Ne ovat:

  • Kasvatustieteiden tiedekunta (KTK)
  • Teknillinen tiedekunta (TTK)
  • Lääketieteellinen tiedekunta (LTK)
  • Arkkitehtuurin tiedekunta
  • Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta
  • Humanistinen tiedekunta (HuTK)
  • Kaivannusalan tiedekunta (Oulu Mining School)
  • Luonnontieteellinen tiedekunta (LuTK)
  • Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta
  • Oulun Yliopiston kauppakorkeakoulu.

Näiden lisäksi yliopistolla toimii monia muitakin yksikköjä, muun muassa avoin yliopisto, kielikeskus, Infotech Oulu sekä mikroskopian ja nanoteknologian keskus.

Oulun yliopiston kampukset

Yliopisto jakautuu kolmeen kampukseen. Pääkampus ja kampuksista suurin sijaitsee Linnanmaalla, viiden kilometrin päässä Oulun keskustasta. Linnanmaan kampuksella sijaitsevat myös yliopiston kaksi kirjastoa, Pegasus ja Tellus. Kampuksella pääsee vierailemaan myös yliopiston kasvitieteellisessä puutarhassa, jonka kattaviin kokoelmiin kuuluu muun muassa maailman harvinaisin puu, geologisessa museossa ja oppilaana myös terveydenhoitosäätiön hoitopisteessä. Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa opiskelevien opettajaopiskelijoiden harjoittelujaksot suoritetaan kampuksen läheisyydessä sijaitsevassa Oulun normaalikoulussa, joka käsittää opiskeluvuodet ensimmäisestä kouluvuodesta yhdeksänteen.

Toinen kampuksista sijaitsee Kontinkankaalla Oulun Yliopistollisen sairaalan läheisyydessä. Ei ole vaikeaa arvata, että täällä sijaitsee lääketieteellinen tiedekunta. Kontinkankaan kampuksella sijaitsevat myös bioalan ja molekyylilääketieteen tutkimuskeskukset, jotka tunnetaan nimellä Biocenter Oulu. Myös lääketieteellinen kirjasto löytyy Kontinkankaalta kampukselta.

Kolmas Oulun yliopiston kampuksista ei itse asiassa sijaitse Oulussa laisinkaan, vaan kyseessä on Kajaanin kampus. Tällä kampuksella sijaitsevat Kajaanin opettajankoulutusyksikkö sekä tietojenkäsittelytieteiden Kajaanin yksikkö.

Arkkitehtuurin osasto sijaitsee erillisenä kokonaisuutenaan Oulun keskustassa yliopiston ensimmäisissä tiloissa. Tätä ei kuitenkaan mielletä varsinaiseksi omaksi kampuksekseen, vaan se on liitettynä Linnanmaan kampukseen.

Vaihto-opiskelu Oulun yliopistossa

Kuka tahansa, joka suorittaa tutkintoa Oulun yliopistossa, on oikeutettu lähtemään vaihto-opiskelijaksi niin halutessaan. Tämä tarkoittaa sitä, että yliopistossa opiskeleva voi suorittaa osan tutkinnostaan ulkomaisessa korkeakoulussa, eläen ja opiskellen kuin paikallinen kohdemaan opiskelija.

Kohdekoululista on pitkä: opiskelija voi valita jopa sadoista eri ohjelmista ja korkeakouluista. Vaihtojaksolle voi lähteä useamminkin kuin vain kerran osallistumalla moneen eri vaihto-ohjelmaan. Valittavissa ovat muun muassa kaukokohteet, ISEP, NordPlus, FIRST sekä North2north. Erasmus-vaihto-ohjelmassa vaihtoon voi lähteä kaksikin kertaa. Lähteäkseen vaihto-oppilaaksi on ensin kuitenkin suoritettava yksi opiskeluvuosi Oulun Yliopistossa. Vaihto-opiskelua tukevat KELA:n opintotuki ja opintolaina, sekä jokaiselle vaihto-opiskelijaksi lähtijälle myönnettävä vaihto-opiskeluapuraha.Kun opiskelija lähtee vaihtoon Oulun yliopistosta, vaihtoyliopistosta saapuu opiskelija samanlaiselle opiskelijakokemukselle Oulun yliopistoon. Lienee siis sanomattakin selvää, että Oulun yliopisto on erittäin kansainvälinen oppimisympäristö, jossa voi tutustua opiskelijoihin, jotka ovat tulleet yliopistoon ympäri maailmaa. Oulun yliopistoon saapuu vuosittain jopa 1000 vaihto-opiskelijaa.

Asuminen opiskelujen aikana

Opiskelupaikan vastaanottaessaan opiskelija voi hakea opiskelija-asuntoa PSOAS:ilta, eli Pohjois-Suomen Opiskelija-asuntosäätiöltä. Säätiön omistuksessa on noin 5500 asuntopaikkaa, jotka sijaitsevat eri puolilla Oulua. Suurimmaksi osaksi asunnot kuitenkin sijaitsevat joko Linnanmaan kampuksen tai Oulun keskustan läheisyydessä.

Asuntoihin kuuluu perheasuntoja, yksiöitä sekä soluasuntoja. Asunnot pyritään pitämään vuokramarkkinoiden yleistä hintatasoa edullisemmissa hinnoissa. Tähän vaikuttavat esimerkiksi vesimaksun sekä internetin sisältyminen vuokraan. Asunnon vuokraaminen muilta markkinoilta on myös varteenotettava vaihtoehto, sillä Oulu tunnetaan edullisista vuokristaan, erityisesti verrattuna muihin suosittuihin yliopistokaupunkeihin.

Hallitus

Oulun Yliopiston Rehtori on vuodesta 2015 lähtien ollut Jouko Niinimäki. Hallituksessa on 12 jäsentä, joista 6 on koulun ulkopuolelta, 2 on opiskelijoiden edustajaa ja 4 yliopiston sisäisiä edustajia. Hallituksen puheenjohtajan virkaa toimittaa Hans Söderlund.

Tunnettuja Oulun yliopistossa opiskelleita henkilöitä

Merkittäviä Oulussa opiskelleita henkilöitä on monia. Näitä ovat muun muassa entinen Suomen presidentti ja Rauhapalkinnon voittanut Martti Ahtisaari, poliitikko Juha Sipilä, Hannu Rajaniemi, Hanna Sarkkinen, Sebastian Tynkkynen, Sakari Orava ja moni muu.

Privacy Policy